Συνεργασίες

Οι σημαντικές παραγωγικές της εγκαταστάσεις στα στείρα οφθαλμικά διαλύματα, στα ενέσιμα μικρού & μεγάλου όγκου και στα μεγάλου όγκου παρεντερικά διαλύματα, ο Ποιοτικός Έλεγχος και οι ακολουθούμενες διαδικασίες που διασφαλίζουν την Παραγωγή, και τον Ποιοτικό Έλεγχο καθιερώνουν την ΚΟΠΕΡ στην φαρμακευτική αγορά. Έχοντας στην διάθεσή της μια καταξιωμένη πορεία στον χρόνο με τις παλιές και ενεργές συνεργασίες της, η ΚΟΠΕΡ Α.Ε. έχει αναδειχθεί σε έναν καθ’ όλα σημαντικό Συνεργάτη στον χώρο τόσο της Παραγωγής όσο και της Διανομής στείρων Φαρμακευτικών Προϊόντων.

Η συνεργασία μας με τη Fresenius Kabi Hellas επικεντρώνεται στην προώθηση πώληση και διανομή ενώ παράλληλα, εταιρείες όπως η SPECIFAR, DEMO, HELP, MEDICUS, ΝΟΡΜΑ, VERISFIELD, PROEL, MEDITRINA, PHARMALINE, ΦΑΡΑΝ, ΦΑΡΜΕΞ, PHARMANEL, ALET κλπ της έχουν εμπιστευθεί την παραγωγή των ενέσιμων προϊόντων ή οφθαλμικών διαλυμάτων (κολλύρια).