Στείροι Χώροι

To 1977 η εταιρεία ΚΟΠΕΡ Α.Ε. βασιζόμενη εξ ολοκλήρου στην τεχνογνωσία και στο επιστημονικό προσωπικό της, δημιούργησε συγκρότημα πολλαπλών στείρων θαλάμων κλάσης Α/Β. Οι στείροι θάλαμοι πληρούν τις τελευταίες απαιτήσεις για την παραγωγή στείρων προϊόντων σε μορφή: υγρά ενέσιμα σε φιαλίδια και αμπούλες.

Η παραγωγή των στείρων χώρων υποστηρίζεται από δύο παρασκευαστήρια κλάσης C και από πλήρη εξοπλισμό ο οποίος περιλαμβάνει: πλυντήριο φιαλιδίων, μονάδα παραγωγής water for injection, δύο ξηρούς διπλόθυρους κλιβάνους κλάσης Α, δύο υγρούς διπλόθυρους κλιβάνους, τροφοδοτείται από ατμογεννήτρια καθαρού ατμού, συσκευή οπτικού ελέγχου υγρών, ενέσιμων και συσκευή ελέγχου ΤΟC για το απεσταγμένο νερό, γεμιστική μηχανή φιαλιδίων και γεμιστική μηχανή αμπουλών.

Οι στείροι χώροι παραγωγής του εργοστασίου είναι οι εξής:

1. Στείρος χώρος παραγωγής υγρών παρεντερικών διαλυμάτων μεγάλου όγκου
2. Στείρος χώρος παραγωγής υγρών παρεντερικών διαλυμάτων μικρού όγκου και στείρων οφθαλμικών διαλυμάτων
3. Στείρος χώρος παραγωγής ξηρών πενικιλλινούχων ενέσιμων και κολλυρίων
4. Καθαροί Χώροι παρασκευής υγρών ποσίμων διαλυμάτων και διαλυμάτων υποκλισμού

Οι άρτιες εγκαταστάσεις, το εξειδικευμένο προσωπικό, η αυστηρή τήρηση όλων των κατασκευαστικών και υγειονομικών προδιαγραφών, εγγυώνται και σε αυτές τις παραγωγικές μονάδες το τέλειο αποτέλεσμα.