Αποτελέσματα για: Διάλυμα Ηλεκτρολυτών

Η αναζήτησή σας έβγαλε 1 αποτελέσματα:

Προϊόντα / Παρεντερικά Διαλύματα Μεγάλου Όγκου

POTASSIUM CHLORIDE INJECTION/COOPER

Ενέσιμο διάλυμα για έγχυση 10%
Συσκευασία: Πλαστικός περιέκτης των 100ml
Δραστική Ουσία: Potassium Chloride
Φαρμακοτεχνική μορφή: Ενέσιμο διάλυμα για έγχυση