Αποτελέσματα για: Παρεντερικό διάλυμα μεγάλου όγκου για κτηνιατρική χρήση

Η αναζήτησή σας έβγαλε 3 αποτελέσματα:

Προϊόντα / Κτηνιατρικά

DEXTROSE 50%/ΚΟΠΕΡ

Ενέσιμο διάλυμα (μεγάλου όγκου)
Συσκευασία: Πλαστικός περιέκτης των 500ml
Δραστική Ουσία: Dextrose Anhydrous
Φαρμακοτεχνική μορφή: Ενέσιμο διάλυμα


Προϊόντα / Κτηνιατρικά

CALCIUM BOROGLUCONATE COMPOSE

Ενέσιμο διάλυμα (μεγάλου όγκου)
Συσκευασία: Πλαστική φιάλη των 250ml & 500ml
Δραστική Ουσία: Calcium Borogluconate + Magnesium Hypophosphite 6•H2O+ Dextrose Anhydrous
Φαρμακοτεχνική μορφή: Ενέσιμο διάλυμα


Προϊόντα / Κτηνιατρικά

UREX

Ενέσιμο διάλυμα (μεγάλου όγκου)
Συσκευασία: Πλαστικοί περιέκτες των 500ml
Δραστική Ουσία: Calcium Borogluconate + Ephedrine Hydrochloride
Φαρμακοτεχνική μορφή: Ενέσιμο διάλυμα