Αποτελέσματα για: Αντιγλαυκωματικό (παράγωγο προσταγλανδίνης)

Η αναζήτησή σας έβγαλε 1 αποτελέσματα:

Προϊόντα / Οφθαλμολογικά Προϊόντα

XALAPROST

Οφθαλμικές σταγόνες, διάλυμα 0.005%
Συσκευασία: BT x 1VIAL x 2.5ML
Δραστική Ουσία: Latanoprost
Φαρμακοτεχνική μορφή: Οφθαλμικές σταγόνες, διάλυμα