Αποτελέσματα για: Αντιγλαυκωματικό, (β-αναστολέας)

Η αναζήτησή σας έβγαλε 1 αποτελέσματα:

Προϊόντα / Οφθαλμολογικά Προϊόντα

LITHIMOLE

Οφθαλμικές σταγόνες, διάλυμα 0.5%
Συσκευασία: FL x 5ML
Δραστική Ουσία: Timolol maleate
Φαρμακοτεχνική μορφή: Οφθαλμικές σταγόνες, διάλυμα