Αποτελέσματα για: Ευρέος φάσματος μικροβιοκτόνο αντιβιοτικό, αμινογλυκοσίδη

Η αναζήτησή σας έβγαλε 2 αποτελέσματα:

Προϊόντα / Οφθαλμολογικά Προϊόντα

EYETOBRIN

Οφθαλμικές σταγόνες, διάλυμα 0.3%
Συσκευασία: FL x 5ML
Δραστική Ουσία: Tobramycin
Φαρμακοτεχνική μορφή: Οφθαλμικές σταγόνες, διάλυμα


Προϊόντα / Οφθαλμολογικά Προϊόντα

GENTAMICIN/COOPER

Οφθαλμικές σταγόνες, διάλυμα 0.3%
Συσκευασία: FL x 5ML
Δραστική Ουσία: Gentamicin Sulfate
Φαρμακοτεχνική μορφή: Οφθαλμικές σταγόνες, διάλυμα