Αποτελέσματα για: Στείρο διάλυμα για έκπλυση οφθαλμού

Η αναζήτησή σας έβγαλε 1 αποτελέσματα:

Προϊόντα / Οφθαλμολογικά Προϊόντα

EYESALT

Διάλυμα στείρο για έκπλυση
Συσκευασία: BT x 250ML BOTTLE BT x 500ML BOTTLE
Δραστική Ουσία: Sodium Chloride + Potassium Chloride + Calcium Chloride Dihydrate + Magnesium Chloride Hexahydrate + Sodium Acetate Trihydrate + Sodium Citrate Dihydrate
Φαρμακοτεχνική μορφή: Διάλυμα στείρο για έκπλυση