Αποτελέσματα για: Καθαρτικό

Η αναζήτησή σας έβγαλε 1 αποτελέσματα:

Προϊόντα / Καθαρτικά

ENEMA COOPER

Υποκλυσμός (7,5+20)g/FL
Συσκευασία: FL x 125ML BT x 12FL x 125ML (για νοσοκομειακή χρήση)
Δραστική Ουσία: Sodium Phosphate Dibasic Heptahydrate + Sodium Phosphate Monobasic Monohydrate
Φαρμακοτεχνική μορφή: Υποκλυσμός