Αποτελέσματα για: Αντιγλαυκωματικό, συνδυασμός dorzolamide (αναστολέας καρβονικής ανυδράσης) και timolol (β-αναστολέας)

Η αναζήτησή σας έβγαλε 1 αποτελέσματα:

Προϊόντα / Οφθαλμολογικά Προϊόντα

DORZOPTIC PLUS

Οφθαλμικές σταγόνες, διάλυμα (2,0+0,5)%
Συσκευασία: FL x 5ML
Δραστική Ουσία: Dorzolamide Hydrochloride + Timolol maleate
Φαρμακοτεχνική μορφή: Οφθαλμικές σταγόνες, διάλυμα