Αποτελέσματα για: Μυδριατικό, κυκλοπληγικό

Η αναζήτησή σας έβγαλε 1 αποτελέσματα:

Προϊόντα / Οφθαλμολογικά Προϊόντα

ATROPINE SULFATE/COOPER

Οφθαλμικές σταγόνες, διάλυμα 1%
Συσκευασία: FL x 10ml
Δραστική Ουσία: Atropine sulfate
Φαρμακοτεχνική μορφή: Οφθαλμικές σταγόνες, διάλυμα