Αποτελέσματα για: Timolol maleate

Η αναζήτησή σας έβγαλε 2 αποτελέσματα:

Προϊόντα / Οφθαλμολογικά Προϊόντα

DORZOPTIC PLUS

Οφθαλμικές σταγόνες, διάλυμα (2,0+0,5)%
Συσκευασία: FL x 5ML
Δραστική Ουσία: Dorzolamide Hydrochloride + Timolol maleate
Φαρμακοτεχνική μορφή: Οφθαλμικές σταγόνες, διάλυμα


Προϊόντα / Οφθαλμολογικά Προϊόντα

LITHIMOLE

Οφθαλμικές σταγόνες, διάλυμα 0.5%
Συσκευασία: FL x 5ML
Δραστική Ουσία: Timolol maleate
Φαρμακοτεχνική μορφή: Οφθαλμικές σταγόνες, διάλυμα