Αποτελέσματα για: Dextrose Anhydrous

Η αναζήτησή σας έβγαλε 2 αποτελέσματα:

Προϊόντα / Κτηνιατρικά

DEXTROSE 50%/ΚΟΠΕΡ

Ενέσιμο διάλυμα (μεγάλου όγκου)
Συσκευασία: Πλαστικός περιέκτης των 500ml
Δραστική Ουσία: Dextrose Anhydrous
Φαρμακοτεχνική μορφή: Ενέσιμο διάλυμα


Προϊόντα / Κτηνιατρικά

CALCIUM BOROGLUCONATE COMPOSE

Ενέσιμο διάλυμα (μεγάλου όγκου)
Συσκευασία: Πλαστική φιάλη των 250ml & 500ml
Δραστική Ουσία: Calcium Borogluconate + Magnesium Hypophosphite 6•H2O+ Dextrose Anhydrous
Φαρμακοτεχνική μορφή: Ενέσιμο διάλυμα