Ποιοτικός Έλεγχος

Η ΚΟΠΕΡ Α.Ε. διαθέτει ένα άρτια εξοπλισμένο αναλυτικό εργαστήριο (Φυσικοχημικό-Βιολογικό-Μικροβιολογικό) που πληροί τις απαιτήσεις των cGLPs, στο οποίο διενεργούνται αυστηροί έλεγχοι που καλύπτουν όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας από τις πρώτες ύλες και τα υλικά συσκευασίας, in process controls, μέχρι το τελικό προϊόν.