Παρεντερικά Διαλύματα Μεγάλου Όγκου

CALCIUM GLUCONATE/COOPER

Ενέσιμο διάλυμα 10%
Συσκευασία: BOTTLE x 100ML (πλαστική φιάλη) BOTTLE x 250ML (πλαστική φιάλη)

CALCIUM GLUCONATE/COOPER