Οφθαλμολογικά Προϊόντα

ADELONE

Οφθαλμικές σταγόνες, διάλυμα 1%
Συσκευασία: FL x 5 ml

ADELONE

ALLERGOTIN

Οφθαλμικές σταγόνες, διάλυμα 2%
Συσκευασία: FL x 10ML

ALLERGOTIN

ALLERGOTIN

Οφθαλμικές σταγόνες, διάλυμα 4%
Συσκευασία: FL x 10ml

ALLERGOTIN

BRIMOGAN

Οφθαλμικές σταγόνες, διάλυμα 0,2%
Συσκευασία: BT x 1VIAL x 5ML

BRIMOGAN

CLEROPTIC

Οφθαλμικές σταγόνες, διάλυμα 0,025%
Συσκευασία: FL x 5ML

CLEROPTIC

COPERCILEX

Κολλύριο ξηρό λυόφιλο 1.5%
Συσκευασία: FL x 75MG + FL x 5ML SOLV

COPERCILEX

DEXACHLOR

Οφθαλμικές σταγόνες, διάλυμα (0,1+0,5)%
Συσκευασία: FL x 10ML

DEXACHLOR

DEXACOLLYRE

Οφθαλμικές σταγόνες, διάλυμα 0,1%
Συσκευασία: FL x 5ML

DEXACOLLYRE

DORZOPTIC PLUS

Οφθαλμικές σταγόνες, διάλυμα (2,0+0,5)%
Συσκευασία: FL x 5ML

DORZOPTIC PLUS

EYESALT

Διάλυμα στείρο για έκπλυση
Συσκευασία: BT x 250ML BOTTLE BT x 500ML BOTTLE

EYESALT

EYETOBRIN

Οφθαλμικές σταγόνες, διάλυμα 0.3%
Συσκευασία: FL x 5ML

EYETOBRIN

FLUROPTIC

Οφθαλμικές σταγόνες, διάλυμα 0.03%
Συσκευασία: FL x 5ML

FLUROPTIC

GENTAMICIN/COOPER

Οφθαλμικές σταγόνες, διάλυμα 0.3%
Συσκευασία: FL x 5ML

GENTAMICIN/COOPER

IODOCOLLYRE

Οφθαλμικές σταγόνες, διάλυμα 2%+2%
Συσκευασία: FL x 10ML

IODOCOLLYRE

LITHIMOLE

Οφθαλμικές σταγόνες, διάλυμα 0.5%
Συσκευασία: FL x 5ML

LITHIMOLE

NAFLOXIN

Οφθαλμικές σταγόνες, διάλυμα 0.3%
Συσκευασία: FL x 5ML

NAFLOXIN

PHENYLEPHRINE/COOPER

Οφθαλμικές σταγόνες, διάλυμα 5%
Συσκευασία: FL x 10ML

PHENYLEPHRINE/COOPER

PHENYLEPHRINE/COOPER

Οφθαλμικές σταγόνες, διάλυμα 10%
Συσκευασία: FL x 10ML

PHENYLEPHRINE/COOPER

PILOCOLLYRE

Οφθαλμικές σταγόνες, διάλυμα 1%, 2% & 4%
Συσκευασία: FL x 10ML

PILOCOLLYRE

SEPTOBORE

Οφθαλμικές σταγόνες, διάλυμα 0.1%+1%
Συσκευασία: FL x 10ML

SEPTOBORE

TEARPROL

Οφθαλμικές σταγόνες, διάλυμα 0,1%+0,3%
Συσκευασία: BT x 1FL x 15ML

TEARPROL

XALAPROST

Οφθαλμικές σταγόνες, διάλυμα 0.005%
Συσκευασία: BT x 1VIAL x 2.5ML

XALAPROST