Μονάδα Παραγωγής Νερού

Το χρησιμοποιούμενο W.F.I παρασκευάζεται καθημερινά στην ΚΟΠΕΡ Α.Ε. με απόσταξη απιονισμένου νερού (purified water produced by Reverse Osmosis - RO).

Το απιονισμένο νερό (purified water) που παράγεται από την RO, χρησιμοποιείται για την τροφοδοσία του συστήματος παραγωγής απεσταγμένου νερού.

Η ποιότητα του παραγόμενου νερού παρακολουθείται από τον Ποιοτικό Έλεγχο σε ημερήσια βάση. Απεσταγμένο νερό εκτός προδιαγραφών απορρίπτεται αυτόματα.

Η παροχή του συστήματος είναι πάντα επαρκής για τις λειτουργίες της παραγωγής (Qf~4 m3/h). Η εγκατάσταση αποστειρώνεται αυτόματα αν μείνει εκτός λειτουργίας για παρατεταμένο διάστημα και πριν ξεκινήσει πάλι την λειτουργία της π.χ. μετά από περιόδους διακοπών.

Σημειωτέων δε ότι η παραγωγή ύδατος για ενέσιμα (WFI) με τον τρόπο αυτό (carbon bed-softener-RO-multiple distillation) είναι σύμφωνος με τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Φαρμακοποιίας.