Κτηνιατρικά

CALCIUM BOROGLUCONATE COMPOSE

Ενέσιμο διάλυμα (μεγάλου όγκου)
Συσκευασία: Πλαστική φιάλη των 250ml & 500ml

CALCIUM BOROGLUCONATE COMPOSE

DEXTROSE 50%/ΚΟΠΕΡ

Ενέσιμο διάλυμα (μεγάλου όγκου)
Συσκευασία: Πλαστικός περιέκτης των 500ml

DEXTROSE 50%/ΚΟΠΕΡ

UREX

Ενέσιμο διάλυμα (μεγάλου όγκου)
Συσκευασία: Πλαστικοί περιέκτες των 500ml