Εργασία στην ΚΟΠΕΡ Α.Ε.

Η εξέλιξη της ΚΟΠΕΡ Α.Ε. σε μία ανταγωνιστική Φαρμακευτική εταιρεία, οφείλεται κυρίως και πάνω από όλα στους ανθρώπους μας οι οποίοι χαρακτηρίζονται από:

1. Πρωτοβουλία & αποτελεσματικότητα
2. Αποφασιστικότητα & καινοτόμες ιδέες
3. Ικανότητα καθοδήγησης

Πρόθεση της ΚΟΠΕΡ Α.Ε. είναι να συνεχίσει να υποστηρίζει αδιαλείπτως τις προσπάθειες ανάπτυξης των υπαλλήλων της και να τους προσφέρει τα απαραίτητα εκπαιδευτικά προγράμματα για να εκπληρώνουν τα καθήκοντά τους, καθώς και να βελτιώνονται οι ίδιοι τόσο σε προσωπικό όσο και επαγγελματικό επίπεδο.

Εάν επιθυμείται να γίνεται μέλος της οικογενείας της ΚΟΠΕΡ Α.Ε., μπορείτε να υποβάλλεται το βιογραφικό σας (*.doc, *.docx, *.pdf, *.odt) χρησιμοποιώντας τη φόρμα που ακολουθεί.

Η αποστολή του βιογραφικού σας δεν συνεπάγεται και προσφορά εργασίας ή άμεση απάντηση. Η Διεύθυνση Ανθρωπίνων Πόρων της εταιρείας καταχωρεί όλα τα βιογραφικά που λαμβάνει και όταν παραστεί ανάγκη επικοινωνεί με τους ενδιαφερομένους.

Συμπληρώστε τη φόρμα για να στείλετε τιο βιογραφικό σας.