Ιστορικό

Η ΚΟΠΕΡ Α.Ε. είναι από τους παλιότερους παραγωγούς φαρμάκων της Ελλάδας.
Ιδρύθηκε από τον Κων/νο Λεμό, φαρμακοποιό που άνοιξε φαρμακείο στην Ομόνοια επί της οδού Πανεπιστημίου (σήμερα: Εθνική Τράπεζα).

Το 1936, σε συνεργασία με τον Dr. Albert Salmon ιδρυτή της Γαλλικής εταιρείας LA COOPERATION PHARMACEUTIQUE FRANCΑΙSΕ ίδρυσαν από κοινού την ΚΟΠΕΡ Α.Ε. (COOPER S.A.) με έδρα την Αθήνα, στις ίδιες από τότε εγκαταστάσεις (Αριστοβούλου 64, 11853 Πετράλωνα) αρχικού εμβαδού 1.900m2.

Κατά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο η εταιρεία ήταν βασικός προμηθευτής του Ερυθρού Σταυρού, υπέστη δε εκτεταμένες ζημίες τόσο από τους Γερμανικούς βομβαρδισμούς όσο και κατά την διάρκεια του εμφυλίου πολέμου.

Οι ζημιές σταδιακά αποκαταστάθηκαν και η λειτουργία ξεκίνησε μερικώς το 1945 και πλήρως το 1946.

Στην συνέχεια η εταιρεία προχώρησε σε συμφωνίες συνεργασίας για παραγωγή και διανομή προϊόντων σε φαρμακεία, φαρμακαποθήκες και νοσοκομεία σε όλη την ελληνική επικράτεια, με τις εταιρείες:

SPECIA RHONE-POULENC - France το 1947
LABORATOIRES HOUDE - France το 1947
DON BAXTER INC. -USA το 1958
LABORATOIRES LOGEAIS - France το 1960
ΤΗE WARRENTEED PRODUCT CO. - USA το 1963
ΜΑΥ & BAKER Lill. - UK το 1964
LABORATOIRES BOTTU - France το 1967
ELI LILL Υ & CO - USA το 1970

Το 1948 επεκτάθηκαν οι εγκαταστάσεις κατά 1000 m2 ώστε να γίνεται η παραγωγή των προϊόντων της SPECIA HELLAS LTD και μια νέα επέκταση 750 m2 εξασφάλισε τη παραγωγή των προϊόντων BAXTER (οροί-ενέσιμα).

Το 1961 η ΚΟΠΕΡ Α.Ε. αποκτά την πλειοψηφία των μετοχών της SPECIA HELLAS LTD η οποία είχε δημιουργηθεί στο μεταξύ από τις ΚΟΠΕΡ Α.Ε. και SPECIA/RHONE POULENC για την παραγωγή στείρων προϊόντων, κυρίως αντιβιοτικών.

Η συνεργασία των δύο εταιρειών οδήγησε στην δημιουργία της εταιρείας joint-venture Rhone Poulenc – Cooper η οποία μέσα από μια σειρά εξαγορών και συγχωνεύσεων της μητρικής Rhone Poulenc οδήγησε το 1998 στη λύση της συνεργασίας των δύο εταιρειών και στην ανεξάρτητη μετοχική τους σχέση.

Η ΚΟΠΕΡ Α.Ε. το 2001 ξεκινά μια νέα συνεργασία με τη Fresenius Kabi Hellas ΑΒΕΕ (θυγατρική της Fresenius A.G. Γερμανίας) με την παραγωγή (contract manufacturing) για την Ελληνική αγορά των ενέσιμων διαλυμάτων μεγάλου όγκου της FKH καθώς και τη διανομή τους σε όλη την επικράτεια.

Από τον Ιούνιο του 2006, η ΚΟΠΕΡ Α.Ε. ξεκίνησε τη νέα, δυναμική πορεία στον χώρο της Υγείας. Η αναδιοργάνωση, η ενσωμάτωση νέων μεθόδων management και marketing καθώς και η αφοσίωση των στελεχών της στους στόχους ποιότητας τόσο των παραγωγικών διαδικασιών, όσο και της προώθησης και διανομής των προϊόντων της, οδηγούν τη μελλοντική της πορεία. Το 2009 σηματοδοτεί την επέκταση της συνεργασίας με την Fresenius Kabi Hellas στη νοσοκομειακή αγορά και περιλαμβάνει τη διανομή, προώθηση και πώληση μιας σειράς ενέσιμων γενοσήμων προϊόντων της (αντιβιοτικών και αναισθητικών).