Σύγχρονες εγκαταστάσεις, άριστες συνθήκες παραγωγής, αυτοματοποιημένες διαδικασίες.

Άρτια εξοπλισμένο αναλυτικό εργαστήριο που πληροί τις απαιτήσεις των cGLPs.

Διαδικασίες διαμορφωμένες σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και τους κανόνες GMP καθώς και το πρότυπο ISO 9001:2000.

Το χρησιμοποιούμενο W.F.I. παρασκευάζεται καθημερινά με απόσταξη απιονισμένου νερού (purified water produced by Reverse osmosis).

Η Εταιρεία

Η Φαρμακοβιομηχανία ΚΟΠΕΡ Α.Ε. (COOPER S.A.) ιδρύθηκε το 1936 και έχει αδιάλειπτη μέχρι σήμερα παρουσία στη φαρμακευτική αγορά της Ελλάδας.

Σήμερα αμιγώς Ελληνική εταιρεία, υπό νέο μετοχικό και διοικητικό καθεστώς από τον Ιούνιο του 2006, ατενίζει το μέλλον αισιόδοξα, έχοντας ενστερνιστεί τις προκλήσεις της εποχής.

Στοχεύει στην εδραίωσή της ως μια δυναμική φαρμακευτική παραγωγική μονάδα με παράλληλη ανάπτυξη συνεργασιών με σημαντικούς οίκους του εξωτερικού στους τομείς τόσο του φαρμάκου όσο και των ιατροτεχνολογικών προϊόντων.

Αναζήτηση Προϊόντος

Βρείτε προϊόντα της ΚΟΠΕΡ με ένα από τα παρακάτω κριτήρια αναζήτησης.

Όλα τα προϊόντα

Ενημέρωση

Περισσότερα