Δίκτυα Διανομής

Η ΚΟΠΕΡ Α.Ε. έχει δημιουργήσει ένα ισχυρό και ανεπτυγμένο δίκτυο διανομής ικανό να καλύψει τις ανάγκες των πελατών της. Η Συνέπεια, η Ταχύτητα, η Ευελιξία, η Προσαρμογή είναι στοιχεία που την διαφοροποιούν και της προσδίδουν χαρακτήρα άριστου συνεργάτη στην παροχή Υπηρεσιών.

Διαθέτοντας σύγχρονους αποθηκευτικούς χώρους σε θέσεις κλειδιά (Αθήνα & Θεσσαλονίκη) διανέμει ταχύτατα φορτία μικρού και μεγάλου όγκου, εντός και εκτός Αττικής. Το κέντρο διανομής της Θεσσαλονίκης εξυπηρετεί τις ανάγκες της Βορείου Ελλάδας.

Έχοντας ευρύ και απαιτητικό πελατολόγιο σε όλη την Ελλάδα (Νοσοκομεία, Κλινικές, Φαρμακαποθήκες) η ΚΟΠΕΡ Α.Ε. καταφέρνει να εξυπηρετεί στον μικρότερο δυνατό χρόνο παράδοσης.

Στόχος της, η διαρκής ποιοτική προσφορά υπηρεσιών στον τομέα της εξυπηρέτησης των πελατών της.