Αντιβιοτικά

AMPICILLIN/COOPER

Ενέσιμο ξηρό 1g/vial
Συσκευασία: BT x 100 Vials

AMPICILLIN/COOPER

ANTIZOLID

Διάλυμα για έγχυση 2 mg/ml
Συσκευασία: BT x1 BOTTLE x 300ML

BENZYLPENICILLIN/COOPER

Κόνις για ενέσιμο διάλυμα 1.000.000 IU/VIAL
Συσκευασία: BT x 100 VIALS

BENZYLPENICILLIN/COOPER

FLUCOVEIN

Διάλυμα για έγχυση 200mg/100ml vial
Συσκευασία: BT x 1 BOTTLE x 100ML

FLUCOVEIN

LEVOFLOXACIN/COOPER

Διάλυμα για έγχυση 500mg/100ml Bottle (5mg/1ml)
Συσκευασία: ΒΤ x 1 BOTTLE (Πλαστική φιάλη)

LEVOFLOXACIN/COOPER

MIKROBIEL

Διάλυμα για ενδοβλέβια έγχυση 400mg/250ml
Συσκευασία: BTX1 BOTTLEX250ML

NAFLOXIN

Διάλυμα για ενδοφλέβια έγχυση 200mg/100ml Vial
Συσκευασία: BOTTLE x 100ML (πλαστική φιάλη)

NAFLOXIN

NAFLOXIN

Διάλυμα για ενδοφλέβια έγχυση 400mg/200ml Vial
Συσκευασία: BT x 1VIAL x 200ML

NAFLOXIN

TAVOCTAME

Κόνις για ενέσιμο διάλυμα (4+0,5)G/VIAL
Συσκευασία: BT x 1 VIAL