Ανθρώπινο Δυναμικό

Οι εργαζόμενοι μας είναι ο καταλυτικός παράγοντας για την επιτυχημένη πορεία μας. Γνωρίζοντας ότι βρισκόμαστε σε ένα παγκοσμιοποιημένο και διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον, προσαρμοζόμαστε σε αυτό έχοντας ως βάση το απόλυτα ικανό και αποτελεσματικό ανθρώπινο δυναμικό μας.

Ενδυναμώνουμε την ομαδικότητα και την συνεργασία όλων των τμημάτων για την επίτευξη των στόχων και την ανάπτυξη της εταιρείας.

Το ανθρώπινο δυναμικό της εταιρείας απαρτίζεται από:

  • Επιστημονικό προσωπικό σε όλες τις Διευθύνσεις της Εταιρίας
  • Εξειδικευμένο Προσωπικό για την καλή λειτουργία και συντήρηση του μηχανολογικού εξοπλισμού
  • Εξειδικευμένους εργαζομένους με πολύχρονη εμπειρία στην παρασκευή όλων των φαρμακοτεχνολογικών μορφών

Επιπροσθέτως, αντιλαμβανόμενοι ότι ένα συνεχώς εξελισσόμενο ανθρώπινο δυναμικό δύναται να δώσει στην επιχείρηση ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, προωθούμε τη δια βίου κατάρτιση στους εργαζομένους μας και ενισχύουμε τη δημιουργικότητα τους και την καινοτομία ικανοποιώντας τόσο τους στόχους της εταιρίας όσο και των ιδίων αναπτύσσοντας έτσι τις ήδη υπάρχουσες δεξιότητές και ταλέντα τους. Ειδικότερα, στο ανθρώπινο δυναμικό του τμήματος παραγωγής παρέχεται συνεχώς ενδοεπιχειρησιακή επιμόρφωση μέσα στα πλαίσια των απαιτήσεων των GMPs και του ISO 9001:2000 προκειμένου να εξασφαλίζεται η μέγιστη παραγωγικότητα και η βέλτιστη ποιότητα των προϊόντων.